Projeler

Pozitif Düşün Projesi

2 Ekim 2021’de başlayan Pozitif Düşün Projesi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Pozitif Düşün İnisiyatifi tarafından uygulanmaktadır. Bu projenin genel amacı, HIV/AIDS ile yaşayan insanların insan haklarına erişimini iyileştirmektir ve 20 ay sürecektir. Bu genel hedef, HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin haklarını iyileştirmek ile birlikte Kıbrıs’ın kuzey kesiminde farkındalığı artırmak ve damgalamaları önlemek için kamuoyunu şekillendirmeye odaklanmaktadır.

Bu Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:
• Pozitif Düşün İnisiyatifi (PDİ) üyelerine yönelik kapasite geliştirme eğitimleri,
• İletişim ve gönüllülük için stratejik plan geliştirmek ve uygulamak,
• Savunuculuk stratejisi konusunda eğitim,
• İlgili yükümlülük sahipleri de dahil olmak üzere paydaşlarla savunuculuk toplantıları,
• AB ve Uluslararası kuruluşlarla ağ oluşturma,
• Kıbrıs Türk toplumunun HIV/AIDS ile yaşayan insanlara karşı tutumunu haritalama çalışması,
• HIV/AIDS farkındalığı konulu seminer,
• Bilgilendirici HIV/AIDS broşürlerinin yayınlanması ve dağıtılması,
• Birden fazla bölgede bilgilendirici reklam panoları,
• Farkındalığı artırmak için sosyal medya platformları üzerinden tanıtım kampanyası,
• Yasal çerçeve, politika ve uygulamaya yönelik tavsiyeleri içeren politika özetleri geliştirmek ve yerel kurumlara sunulması.

Bu web sitesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. İçerik tamamıyla Pozitif Düşün İnisiyatifi sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.